Żłobek Publiczny Szczęśliwe Misie w Malczycach rozpoczął swoją działalność w styczniu 2020 roku. Powstał on dzięki zaangażowaniu władz Gminy Malczyce oraz dofinansowaniu w programu Maluch+ 2019.

Żłobek jest nowoczesnym obiektem w pełni przystosowanym do przyjęcia dzieci od 12 miesiąca do 3 roku życia. Słoneczne, kolorowe, bardzo dobrze wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne sale stymulują rozwój dzieci.

W żłobku funkcjonują dwie grupy: Troskliwe Misie i Gromadka Kubusia Puchatka.